ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขาม ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดโคกสุก ตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินปัก ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองทรายขาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามแจง ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสอน ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุคา ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทราย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านชี ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 2 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 1 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกะพี้ ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนดึง ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ) ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยหินปัก ซ.205 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยหลุมข้าว ซ.205 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยหนองเมือง (ใหม่) ซ.3196 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยหนองเมือง (เก่า) ซ.3196 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยหนองเต่า ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยสนามแจง ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยมหาสอน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยบ้านสะเตยใหญ่ ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยบ้านสระตาแวว ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยบ้านลาดโคกสุข ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยบ้านเกริ่นกฐิน ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยบางพึ่ง 2 ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยบางพึ่ง 1 ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยตำบลโพนทอง ซ.205 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยตำบลบ้านทราย ซ.205 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยตำบลบ้านชี ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยตำบลบ้านกล้วย ซ.205 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยตำบลบางกะพี้ ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยตำบลดอนดึง ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยตำบลชอนม่วง ซ.3354 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลบ้านหมี่ ถ.ประชาอุทิศ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง