ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าตาล ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยป่าตาล ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลเบญจรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง