ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีอนามัยตำบลอินทประมูล ซ.อท. 3003 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง