ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวไผ่ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำเต้า ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวง ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลกระทุ่ม ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาราช ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิตเพียน ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านรี ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขวาง ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนา ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตอ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระทุ่ม ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าปลุก ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยบ้านหลวง ซ.3267 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลหัวไผ่ ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลหนองจิก ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลโรงช้าง ซ.อย. 4044 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลมหาราช ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลพิตเพียน ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ซ.อย. 3073 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลบ้านนา ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลบ้านขวาง ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลน้ำเต้า ซ.347 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลท่าตอ ซ.อย. 4007 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลเจ้าปลุก ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยตำบลกะทุ่ม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานีอนามัยจันรี ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงพยาบาลมหาราช ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง