ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลิง ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแขม ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออุทัย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหันตะเภา ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้ำส้ม ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไม้ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามบัณฑิต ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหีบ ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธนู ซ. 5 สวัสดี ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลข้าวเม่า ซ. 5 สวัสดี ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสนา ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลอุทัย 15 หมู่5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยหันตะเภา ซ.อย. 3010 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยหนองไม้ซุง ซ.อย. 3012 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยหนองน้ำส้ม ซ.อย. 3010 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยหนองแขม ซ.อย. 2072 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลเสนา ซ.3056 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลบ้านหีบ ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลบ้านช้าง ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลธนู ถ., 5 สวัสดี, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
สถานีอนามัยตำบลคานหาม ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลอำเภอแก่งคอย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงพยาบาลรัตนเวชเด็ก ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง