ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านช้าง 130 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทอง ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนับทึบ ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแก้วฟ้า ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทพมงคล ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเต่าเล่า ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลบางซ้าย 58 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีอนามัยตำบลเทพมงคล ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีอนามัยตำบลเต่าเล่า ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สถานีอนามัยตำบลดอนทอง ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงพยาบาลบางซ้าย ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง