ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำตาเสา ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะแมบ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลข้าวงาม ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีอนามัยตำบลสนับทึบ ซ.อย. 1023 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีอนามัยตำบลวังชะแมบ ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีอนามัยตำบลข้าวงาม ซ.อย. 2064 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงพยาบาลวังทรายพูน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง