ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สิงหนาท 2 (วัดหนองปลาดุก) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระยาบันลือ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสิงหนาท ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามเมือง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยาบันลือ ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคู้สลอด ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีอนามัยพระยาบันลือ ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีอนามัยตำบลสามเมือง ซ.340 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
สถานีอนามัยตำบลลาดบัวหลวง ซ.340 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง