ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้ำใส ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกบ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนหญ้านาง ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ล้อม ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระจิว ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพสาวหาญ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกม่วง ถ.เทศบาล ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยหนองกบ ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยไผ่ล้อม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยตำบลโพสาวหาญ ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยตำบลดอนหญ้านาง ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีอนามัยตำบลโคกม่วง ถ.เทศบาล ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงพยาบาลภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง