ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางซ้าย ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกช้าง ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอมฤต ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าโคก ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้ำใหญ่ ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดน้ำเค็ม ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดชิด ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผักไห่ (วัดราษฎร์นิยม) ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหญ่ ถ.เทศบาล 18 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแค ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคู ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดินแดง ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนลาน ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจักราช ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุฎี ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยลาดชิด ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยนาคู ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สถานีอนามัยตำบลอมฤต ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลหน้าโคก ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลหนองน้ำใหญ่ ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สถานีอนามัยตำบลลาดน้ำเค็ม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหญ่ ถ.เทศบาล 18 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลบ้านแค ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลท่าดินแดง ซ.3454 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลดอนลาน ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
สถานีอนามัยตำบลโคกช้าง ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีอนามัยตำบลกุฎี ซ.อย. 4013 ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงพยาบาลผักไห่ ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง