ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านม้า ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบางปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหันสัง ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุทเลา ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านลี่ ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขล้อ ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทางกลาง ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับน้ำ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตานิม ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขวัญเมือง ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์สามต้น ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสาธง ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยบ้านม้า ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลหันสัง ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์สามต้น ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลพุทเลา ซ.347 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบึงเสาธง ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบ้านลี่ ซ.347 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบ้านขล้อ ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบางปะหัน ซ.32 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ ซ.อย. 2033 ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลทางกลาง ซ.347 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลทับน้ำ ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลตาลเอน ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลขวัญเมือง ซ.AH1 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลขยาย ซ.อย. 4009 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
สถานีอนามัยตำบลกระทุ่ม ซ.347 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงพยาบาลบางปะหัน ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง