ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามเรือน ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดยม ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแป้ง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแป้ง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานเท ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพลับ ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางประแดง ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระสั้น ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อตาโล่ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดเกรียบ ซ.ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคุ้งลาน ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขนอนหลวง ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเปรม ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนอนเหนือ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลนวนคร อยุธยา 61/9 ถ.สายเอเซีย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยวัดยม ซ.3469 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยวัดขนอนเหนือ WAT KHA-NON NUEA ซ.AH2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยบ้านคลองเปรม ซ.3442 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
สถานีอนามัยตำบลสามเรือน ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลลานเท ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
สถานีอนามัยตำบลบ้านหว้า ซ.AH1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์ ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลบ้านพลับ ซ.อย. 3020 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลบ้านแป้ง ซ.3469 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลบ้านเกรียบ ถ.,ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลบางประแดง ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลบางกระสั้น ซ.3309 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลบ่อตาโล่ ซ.AH1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลตลิ่งชัน ซ.3056 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลตลาดเกรียบ ถ.,ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลคลองจิก ซ.อย. 4115 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยตำบลขนอนหลวง ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
สถานีอนามัยคุ้งลาน ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงพยาบาลนวนคร 2 อยุธยา ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง