ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามไชย ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านม้า ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแป้ง ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเกาะ ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชคราม ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลึง ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยี่โท ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลี ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างน้อย ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างใหญ่ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่างเหล็ก ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระแชง ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกกแก้วบูรพา ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ตรา ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่พระ ถ.ไผ่พระ 1 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแคออก ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแคตก ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คัคณางค์ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงพยาบาลบางไทร 35 หมู่2 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยราชคราม ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีอนามัยไม้ตรา ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยโพธิ์แตง ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีอนามัยไผ่พระ ถ.ไผ่พระ 1 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยบ้านสนามชัย ซ.อย. 3011 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยบ้านแคตก ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยตำบลหน้าไม้ ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยตำบลบ้านแป้ง ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยตำบลบางยี่โท ซ.อย. 4014 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยตำบลเชียงรากน้อย ซ.3309 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีอนามัยตำบลช้างใหญ่ ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีอนามัยตำบลโคกช้าง ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีอนามัยเกาะใหญ่ ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีอนามัยกระแชง ซ.อย. 3011 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
สถานีอนามัยกกแก้วบูรพา ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงพยาบาลบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง