ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระแก้ว ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากจั่น ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ลา ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคัดเค้า ตำบลข้าวเม่า ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามไถ ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระนอน ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านชุ้ง ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเพลิง ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อโพง ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสะแก ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) 200 ถ.สายเอเซีย หมู่2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
กองวัตถุระเบิด ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยบ้านหนองคัดค้าว ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลหนองปลิง ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลสามไถ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลแม่ลา ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลพระนอน ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลพระแก้ว ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลปากจั่น ซ.3063 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลบ้านซุ้ง ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลบางระกำ ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลบางเพลิง ซ.อย. 3013 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลบางพระครู ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลบ่อโพง ซ.อย. 3005 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลท่าช้าง ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยตำบลคลองสะแก ซ.3063 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงพยาบาลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิมอุฑาฒิมเถร) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง