ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าหลวง ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์เอน ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์เอน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาลอย ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขนาก ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาลอย ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากท่า ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านร่อม ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเจ้าสนุก ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจำปา ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชิงราก ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลท่าเรือ ถ.เลียบริมแม่น้ำป่าสัก ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยบ้านร่อม ซ.3467 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลหนองขนาก ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลศาลาลอย 2 ซ.อย. 3008 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลศาลาลอย 1 ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลวังแดง ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์เอน ซ.อย. 3008 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์เอน ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
สถานีอนามัยตำบลท่าเจ้าสนุก ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยตำบลจำปา ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีอนามัยเชิงราง ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
โรงพยาบาลท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง