ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดพระญาติการาม ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพนียด ตำบลสวนพริก ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำเภาล่ม ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนพริก ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุมพลี ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูเขาทอง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากกราน ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านรุน ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองตะเคียน ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ลิง ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 123 ถ.ช่างแสง-วัดพระญาติ หมู่3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว 46/1 ซ.สวนสมเด็จ 3 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา 130 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดกล้วย หมู่ที่11 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยวัดพระญาติการาม ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลหันตรา ซ.3061 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลสวนพริก ซ.อย. 4009 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลวัดตูม ซ.309 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลลุมพลี ซ.3060 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลภูเขาทอง ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลไพลิน ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลปากกราน ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลบ้านป้อม ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลบ้านเกาะ ซ.3061 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลคลองสระบัว ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลคลองตะเคียน ซ.3469 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยตำบลเกาะเรียน ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยคลองสวนพลู ซ.3477 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหมู่ที่ 5 ตำบลสำเภาล่ม ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง