ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงคำพร้อย หมู่ที่ 11 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงทองหลาง 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรัพย์-บุญชู ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงทองหลาง1 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ(ลาดสวาย) ถ.วัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียติฯ(วัดประยูร) ซ.วัดประยูรกลาง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงคำพร้อย หมู่ที่ 13 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดสวาย 2 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงคอไห2 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงคอไห 1 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูคต ซ.วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ห้วยยอด) 62/8 ซ.ซลำลูกกา หมู่18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์การแพทย์คูคต(คณะแพทย์ศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทร 145/15 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยบึงทองหลาง ซ.ปท. 3032 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยบึงคำพร้อย 2 ซ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยบ้านลาดช้าง ซ.ปท. 3011 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยทรัพย์บุญชู ซ.ปท. 3006 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยตำบลลาดสวาย 2 ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยตำบลพืชอุดม ซ.ปท. 3012 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยตำบลบึงคำพร้อย ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยตำบลบึงคลองไทย ซ.ปท. 3015 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลลาดสวาย ซ.สวายประชาราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ซ.พหลโยธิน 81 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงพยาบาลลานกระบือ ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง