ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสามวัง2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงกาสาม2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสามวัง1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังจุฬา ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงบอน ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาครุ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงชำอ้อ2 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงชำอ้อ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงกาสาม ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยศาลาครุ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยวังจุฬา ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยบึงกาสาม ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลหนองสามวัง ซ.ปท. 5026 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลบึงบอน ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลบึงชำอ้อ ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลบึงชำอ้อ 2 ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยตำบลบึงกาสาม ซ.ปท. 3022 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สถานีอนามัยคลองสิบสอง ซ.ปท. 4002 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลหนองโดน ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง