ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสาม ซ.คลองสาม 5/1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้อย ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพยอม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 07 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 07 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสาม ซ.คลองสาม 8/13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสอง ถ.เอราวัณ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสี่ หมู่ที่13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสอง(ประจำอำเภอ) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 22/4 ซ.สุทธิพันธ์ 1 ถ.เลียบคลองหก หมู่3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 38 ถ.เลียบคลองห้า หมู่1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 6 ถ.รังสิต หมู่2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์สุขภาพชุมชนพรธิสาร 42/30 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 32/410 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยนวนครหมู่ที่ 13 ซ.นวนคร 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลวังน้อย ซ.ปท. 1021 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลพยอม ซ.ปท. 1021 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองห้า ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองหนึ่ง ซ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองหก ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองสี่ ซ.คลองหลวง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองสาม ถ.,คลองสาม 8/13, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองสองหมู่ที่ 13 ถ.,เอรวัณ 17, ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยตำบลคลองเจ็ด ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยคลองห้า ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานีอนามัยคลองสี่ ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลภัทรธนบุรี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลคลองหลวง ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง