ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางหลวง ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูวัด2 ถ.คลองพระโอย ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกะดี 2 ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเดื่อ2 ถ.ทางแยกวัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเดื่อ1 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักหก1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนพริกไทย 2 ซ.กำนันเหยิน สายเนตรงาม ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูน2 ถ.เลียบคลองเปรม ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูน1 ซ.แสงอรุณ ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกะดี1 ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโพธิ์เหนือ ถ.เรียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ซ.บ้านกลาง 3/1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉาง ถ.เทศบาล 2 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแชง ถ.บางกะผึ้ง ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนพริกไทย ซ.บ้านกระแชง 11 ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูด ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคูวัด ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขะแยง ซ.ใจเอื้อ 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยหมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง ซ.อบจ. ปท. 2005 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยสวนพริกไทย 2 ถ.,กำนันเหยิน สายเนตรงาม, ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยวัดโคก WAT ถ.เทศบาล 2 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยบ้านกระแชง ซ.บางกะพึง ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยบางโพธิ์เหนือ ถ.เรียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยบางคูวัด 1 ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยบางกระดี 2 ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลหลักหก 1 ซ.กำแพงเพชร 6 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลสวนพริกไทย ถ.,บ้านกระแชง 11, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบางพูน 1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 43 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบางพูด ซ.ปท. 5029 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ ซ.เทศบาล 6 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อ 2 ถ.คลองชมพูเดช ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบางคูวัด 2 ถ.คลองพระโอย ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบางขะแยง ซ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยตำบลบางกระดี 1 ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ถ.,บ้านกลาง 3/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลเมืองปทุม ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง