ค้นพบจำนวน 195 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงคำพร้อย หมู่ที่ 11 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสามวัง2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุเหร่าแดง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงทองหลาง 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงกาสาม2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุทอง ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรัพย์-บุญชู ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสาม ซ.คลองสาม 5/1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางหลวง ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูวัด2 ถ.คลองพระโอย ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกะดี 2 ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเดื่อ2 ถ.ทางแยกวัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเดื่อ1 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักหก1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสามวัง1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนพริกไทย 2 ซ.กำนันเหยิน สายเนตรงาม ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้อย ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังจุฬา ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำผักกูด ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพยอม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงสนั่น ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงบอน ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงทองหลาง1 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูน2 ถ.เลียบคลองเปรม ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูน1 ซ.แสงอรุณ ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกะดี1 ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโพธิ์เหนือ ถ.เรียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองห้า หมู่ที่ 07 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 07 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสาม ซ.คลองสาม 8/13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสอง ถ.เอราวัณ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงรากใหญ่ ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ(ลาดสวาย) ถ.วัดกลางคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี(วัดเจดีย์หอย) ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ซ.บ้านกลาง 3/1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียติฯ(วัดประยูร) ซ.วัดประยูรกลาง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมเด็จย่า 84 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงคำพร้อย หมู่ที่ 13 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดสวาย 2 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉาง ถ.เทศบาล 2 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแชง ถ.บางกะผึ้ง ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนพริกไทย ซ.บ้านกระแชง 11 ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาครุ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดหลุมแก้ว ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงชำอ้อ2 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงชำอ้อ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงคอไห2 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงคอไห 1 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงกาสาม ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านงิ้ว ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพูด ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคูวัด ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขะแยง ซ.ใจเอื้อ 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระบือ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อเงิน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายเกาะ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูคต ซ.วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูขวาง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสี่ หมู่ที่13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสอง(ประจำอำเภอ) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองควาย ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระแชง ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูบางหลวง ถ.ธนะรัชน์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ห้วยยอด) 62/8 ซ.ซลำลูกกา หมู่18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์การแพทย์คูคต(คณะแพทย์ศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 8 ถ.รังสิต-นครนายก หมู่2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 22/4 ซ.สุทธิพันธ์ 1 ถ.เลียบคลองหก หมู่3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 38 ถ.เลียบคลองห้า หมู่1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 6 ถ.รังสิต หมู่2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอธัญบุรี 78 ถ.รังสิต หมู่4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 20 ถ.สามโคก หมู่1 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 วัดเขียนเขต 43/146 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลเมืองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 4 เทศบาลเมืองรังสิต 97 ซ.พหลโยธิน 87 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์สุขภาพชุมชนพรธิสาร 42/30 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทร 145/15 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 32/410 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงพยาบาลเอกปทุม 757 ถ.รับสิต-นครนายก หมู่6 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สถาบันธัญญารักษ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง