ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตลาด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสาลากุล ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครปากเกร็ด หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 78/14 ซ.สถานสงเคราะห์ หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สถานีอนามัยประเสริฐอิสลาม ซ.ประเสริฐอิสลาม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สถานีอนามัยบางตลาด ถ.,อาคารแจ้งวัฒนะเวศม์ 2, ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โรงพยาบาลชลประทาน ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง