ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุเหร่าเขียว ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางไผ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำโพ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแพรก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูรัด ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางรักน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางรักใหญ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองตาคล้าย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงกระโจม ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยหมู่ที่ 7 ลำโพ (เจริญรัฐ) ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยหมู่ที่ 5 ซ.Bang Kruai-Sai Noi ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยหมู่ที่ 3 ซ.โยธาธิการ นบ. 2011 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยหมู่ที่ 12 บางบัวทอง ซ.Bang Kruai-Sai Noi ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยสุเหร่าเขียว ซ.340 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยวัดลำโพ ซ.โยธาธิการ นบ. 2029 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยวัดบางไผ่ ซ.วัดบางไผ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยวัดเต็มรัก ซ.รพช. นบ. 3087 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยโรงกระโจม ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยบ้านบางแพรก ซ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยตำบลบางรักใหญ่ ซ.302 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยตำบลบางรัก 5 ซ.โยธาธิการ นบ. 2023 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานีอนามัยคลองตาคล้าย ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลชลลดา ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง