ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลา ซ.บางปลา 24 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสลุด ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชาเทวะ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโฉลง ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองสี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ 68/1-2 ซ.ราชเทวะ ถ.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ศูนย์สุขภาพชุมชน2 รพ.บางพลี 88/1 ถ.เทพรรักษ์ หมู่8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์9 90/5 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานีอนามัยบางปลา ซ.เทศบาลบางปู 122 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานีอนามัยตำบลหนองปรือ ซ.หนองปรือร่วมใจพัฒนา ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานีอนามัยตำบลราชาเทวะ ซ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานีอนามัยตำบลบางปลา ถ.,บางปลา 24, ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สถานีอนามัยตำบลบางโฉลง ซ.อดุลย์ศาสนการ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลปิยะมินทร์ ซ.โรงเรียนคลองปลัดเปรี่ยง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลบางพลี ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 12 สาขาม. หัวเฉียว ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง