ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเมืองใหม่ ซ.อุดมเดช 4 ซ้าย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มเย็น 19 ซ. 35 ถ.อัศวนนท์2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดราชา 145 ซ.สุขุมวิท 35 ถ.ปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซ.สุขุมวิท 35 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สถานีอนามัยตำบลบางเมืองใหม่ ถ.,อุดมเดช 1 ซ้าย, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลราชธานี ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
SARABUR ซ.สุขุมวิท 19 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง