ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกอ ถ.ทางรถไฟสายเก่า บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย 2 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงพยาบาลชุมชนบุญรอดรุ่งเรือง (ศูนย์ 8) ซ.อุดมสุข 18 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ซ.สุขุมวิท 70 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงพยาบาลบางนา 1 ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงพยาบาลมนารมย์ ซ.สุขุมวิท 70/3 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงพยาบาลศิครินทร์ ถ.,หมู่บ้านบ้านสวนลาซาล, บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง