ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร (รถไฟ) 700 ถ.นิคมมักกะสัน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถ.พระราม6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันโรคผิวหนัง ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลและสถาบันวิจัยประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-354-7827
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลเด็ก ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซ.ราชวิถี 15 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลราชวิถี ซ.ราชวิถี 13 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลสงฆ์ ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลราชเวช ถ.,เลิศปัญญา, ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลเดชา ถ.ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลพญาไท 1 ซ.ศรีอยุธยา 1 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร (โรงพยาบาลรถไฟ) ถ.นิคมมักกะสัน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง