ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงน้ำรักษ์ ถ.เลียบคลองสิบสี่ฝั่งตะวันตก คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหลวงแพ่ง 50/3 ถ.วิบูลย์สาธุกิจ ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงพยาบาลหนองจอก ถ.เลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
สถานีอนามัยคลองหลวงแพ่ง ถ.วิบูลย์สาธุกิจ ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง