ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163-41 จ.พัทลุง 93110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018-4163 จ.พัทลุง 93110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4182-41 จ.พัทลุง 93110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4164-4187 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018-4187 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4187-4048 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4164-4163 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4048 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4048-41 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4047-4050 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4163 จ.พัทลุง 93000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4122-4 ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4138 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4121-4122 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4237-4121 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4049-4088 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4049-4 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4237-4122 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4122 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4181-4 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีรถไฟขอนหาด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีรถไฟแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีรถไฟปากคลอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สถานีรถไฟพัทลุง ถ.หนองยวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีรถไฟบ้านค่ายไทย ถ.หนองยวน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีรถไฟต้นโดน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
สถานีรถไฟบ้านห้วยแตน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
สถานีรถไฟเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
สถานีรถไฟบางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สถานีรถไฟควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟหารกอง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟหารเทา ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สถานีรถไฟควนเผยอ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สถานีรถไฟโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ท่าเทียบเรือลำปำ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง