ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารบรรณราชรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.เสม็ดขาว ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
อาคารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.สำโรง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4017-408 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408-4222 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4111-406-4053 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
แยกสำโรง ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407-414 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-406 ถ.ยนตรการกำธร ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4208-43 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4209-43 ถ. อบต.ท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
แยกคลองแห ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แยกคลองเรียน ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135-43 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408-4087 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4087-43 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43-408 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43-408 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43-4086 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408-4086 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42-4113 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4054 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113-4243 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4095-4085 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
สถานีขนส่งจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ ถ.ทุ่งเสา 2 ซอย 14 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีรถไฟควนเนียง ถ.รัฐภูมิ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
สถานีรถไฟบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
สถานีรถไฟบ้านดินลาน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีรถไฟควนมีด ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีรถไฟนาหม่อม ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีรถไฟจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีรถไฟท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีรถไฟเกาะสะบ้า ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีรถไฟเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
สถานีรถไฟคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
สถานีรถไฟตาแปด ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90150
แพขนานยนต์ทะเลสาบสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
แพขนานยนต์ทะเลสาบสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ท่าเรือสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
ท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ถ.แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ท่าเทียบเรือหมายเลข 2 ถ.แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ท่าเทียบเรือศูนย์ขุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ 2 ถ.แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ท่าเทียบเรือกองกำกับการ 7 กองตำรวจน้ำ ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ท่าเทียบเรือบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ท่าเรือหะริน ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง