ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4031 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4031-4026 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4026 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4027-402 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4031 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4030 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030-4025 ถ.ลากูน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030-4025 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วงเวียนท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกบางคู ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกสามกอง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกโคกมะขาม ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020-4022 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020-4021 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วงเวียนสุริยเดช ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4020 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วงเวียนสุรินทร์ ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021-4023 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกสะพานหิน ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4022-4021 ถ.ขวาง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028-4233 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
วงเวียนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021-4024-4028 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต ซ.หลวงพ่อ 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเรือแหลมมะพร้าว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ท่าเทียบเรืออ่าวปอ (กำลังก่อสร้าง) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ท่าเทียบเรือบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ท่าเทียบเรือแหลมหิน ซ.เกียรติสินธุ์ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเทียบเรือเกาะพีพี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเรือสินแสงรัตน์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเรือเจียรวานิช ถ.วานิช ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต ซ.แพชัยทวีกิจ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเรือไอส์แลนด์ฮอปเปอร์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเทียบเรือรัษฎาภูเก็ต ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเทียบเรือศุลกากร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเทียบเรือตรวจการณ์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ท่าเรือภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ท่าเรือเกาะแก้ว ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง