ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4090 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090-4032 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090-4175 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4147 ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090-4240 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4240 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4090 ถ.เพชรเกษม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415-4044 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
แยกลำวะ ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
แยกกะโสม ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-402 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-402 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
สถานีขนส่งอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีขนส่งเขาหลัก ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
สถานีขนส่งจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
เกาะคอเขาเฟอรี่บริการ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ท่าเทียบเรือประมง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
ท่าเรือสะพานพระ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ท่าเรือทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
ท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
ท่าเรือประมงบ้านเกาะเคี่ยม ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
ท่าเรือองค์การ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ท่าเทียบเรือสุระกุล ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
ท่าจอดเรือนำเที่ยว ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ท่าเรือโดยสาร ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง