ค้นพบจำนวน 106 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4014-4232 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4014 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกกำนันดำ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4161 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4232-4161 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4232-401 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4215-401 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4105 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4186-4188 จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4140-4186 จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4140 ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4140-401 ถ.ท่าศาลา-นบพิตำ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4016-4189 จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4141 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4141-4016 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4224-4194 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012-401 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกทานพอ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
แยกชัยมงคล ถ.มะขามชุม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกท่านม่วง ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกท่าด่าน ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกชลประทานม.6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกจำเริญวิถี ถ.วัดคิด ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกคูขวาง ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกบูรณาราม ถ.วัดบูรณาราม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกท่าวัง ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกพระเงิน ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกตลาดแขก ถ.กะโรม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกควนสงสาร ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
แยกศาลากลาง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
แยกประตูไชยสิทธิ์ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกนาหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015-4019 จ.นครศรีธรรมราช 80250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015-4195 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4234-4094 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015-4238 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094-4013 ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015-4230 จ.นครศรีธรรมราช 80220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4234-4013 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094-4013 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408-4103 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกจันดี ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4110-4038 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4110-4019-4038 ถ.ลำทับ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038-4156 ถ.ลำทับ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกหนองดี ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4156-4252 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4156-4252 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกแก้วแสน ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4211-4230 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4238-403 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
แยกนาโพธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
แยกสหกรณ์ ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4110-4214 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกควนไม้แดง ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403-41 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกบ้านหนองหว้า ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-403 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-403 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
แยกบ้านจำปา ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018-41 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4227 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4214-4151 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4150-408 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151-4165 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151-4236 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151-41 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151-403 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4018 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4225-4236 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4225-4236 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4270 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018-41 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีขนส่งทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟห้วยปริก ถ.ยมราช ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีรถไฟกระเปียด ถ.ยมราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีรถไฟฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีรถไฟคลองจันดี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีรถไฟหลักช้าง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีรถไฟนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีรถไฟคลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีรถไฟบ้านทุ่งหล่อ ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟไสใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีรถไฟช่องเขา ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟที่วัง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีรถไฟบ้านตูล ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีรถไฟชะอวด ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีรถไฟบ้านนางหลง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีรถไฟบ้านตรอกแค ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ท่าเทียบเรือประมง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ท่าเทียบเรือประมงอำเภอปากพนัง ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง