ค้นพบจำนวน 670 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บ้านหางไหล ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ท่าเทียบเรือประมงบ้านโฉลกหลำ ซ.4 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
ท่าเรือเกาะพยาม ซ.4 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
หอประชุมพยานพระยะโฮวา ถ.ผังเมือง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
หอประชุมพยานพระยะโฮวา ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
ไอซีซีเซ็นเตอร์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
อาคารศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณควนลูกปัด ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
อาคารบรรณราชรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.เสม็ดขาว ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
อาคารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.สำโรง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
แยกมาบอำมฤต ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3253-3411 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
แยกทุ่งยางบิด ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
แยกประทิว ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
แยกท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3180-3201 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
แยกปฐมพร ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
แยกหนองทองคำ ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001-4119 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003-41 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4003 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4091-4 ถ.เพชรเกษม ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4198 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
แยกเขาปีบ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4097-41 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
แยกสะพานยูง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกตลาดใหม่ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกในค่าย (จวนเจ้าเมือง) ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกตลาดใหม่เสาแดง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4099 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
แยกชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกตลาดพม่า ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกแขวงการทาง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกรัตนสิน ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกโรงพยาบาล ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกตลาดเก่า ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกสนามกีฬา ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002-4099 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
แยกหลังสวน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4134-4112 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112-4154 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4154 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4114-4112 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4130 ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4114-4112 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171-4169 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169-4172 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4192-41 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169-4174 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169-4170 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169-4173 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112-4223 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4170-4169 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4192-4191 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4170-4173 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011-4112 อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011-4191 ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011-4223 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4262-4112 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112-4185 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4014-4232 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4079-4213 ถ.ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกกาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4256-41 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4079 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4177-401 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
แยกต้นไทร ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกประทีป ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4260-417 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกป้อมนริศ ถ.บ้านดอน ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4010 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-417 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกน้ำค้าง ถ.การุณราษฎร์ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกธรรมบูชา ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกตลาดสด ถ.ปรีดาราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกเทศบาล ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกธารา ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4142 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
แยกการุณราษฎร์ ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกแสงเพชร ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกอนามัย ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44-4010 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
แยกวัดโพธิ์ ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกดอนเมา ถ.วัดโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4260-4112 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112-4153 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4254-41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกท่ากูบ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4014 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกตาปาน ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4010-4143 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4263-41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4263-401 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4263-401 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4248 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4133 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกกำนันดำ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4161 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009-44 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง