ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199-3457 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3199 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3398-3199 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3500-323 ถ.แสงชูโต ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกแก่งเสี้ยน ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3305 ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกวังสารภี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกชุกโดน ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3305-3228 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3229-3455 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3229-3445-3228 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3429-3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3445-3085 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3228-3209 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ซ.อู่ทอง 4 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟเขาปูน ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟปากแพรก ซ.สถานีปากแพรก 3 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟวังลาน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟโป่งเสียว ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ท่าลงแพเขื่อนขุนแผน ถ.สองแคว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ท่าเรือบ้านผู้พัน ถ.กำแพงเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ท่าจอดเรือเกาะเกษม ถ.ชุกโดน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง