ค้นพบจำนวน 83 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกซองกาเรีย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3488-3390 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3306-3488 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3306 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3306-3468 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3390-3306 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3436 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3306-3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3390 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443-3472 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3363 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443-3342 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342-3363 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3342 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443-3363 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199-3457 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324-3443 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3457-323 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3398 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324-3358 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324-346 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
แยกลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3455 ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3199 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3398-3199 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3500-323 ถ.แสงชูโต ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แยกแก่งเสี้ยน ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3305 ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324-3084 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3356-346 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3040-346 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
แยกวังสารภี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกชุกโดน ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3429 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3305-3228 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกท่าล้อ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
แยกท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3229-3455 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3229-3445-3228 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกหนองเสือ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3429-3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3492 ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3445-3085 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3228-3209 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3209 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209-3085 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3453-323 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394-323 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209-3361 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209-3273 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209-3357 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209-3492 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ซ.อู่ทอง 4 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟน้ำตก ถ.แสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟช่องแคบ ถ.แสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟเกาะมหามงคล ถ.แสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟวังโพ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟวังสิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟท่ากิเลน ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟเขาปูน ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟปากแพรก ซ.สถานีปากแพรก 3 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟท่าตาเสือ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟเขาดิน ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีรถไฟบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟวังลาน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟโป่งเสียว ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟท่าเรือน้อย ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีรถไฟวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีรถไฟลูกแก ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
แพขนานยนต์ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
แพขนานยนต์ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ท่าเรือแพขนานยนต์ไปอำเภอศรีสวัสดิ์ (ขากลับ) ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ท่าเรือแพขนานยนต์ไปอำเภอศรีสวัสดิ์ (ขาไป) ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ท่าเรือ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ท่าลงแพเขื่อนขุนแผน ถ.สองแคว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ท่าเรือบ้านผู้พัน ถ.กำแพงเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ท่าจอดเรือเกาะเกษม ถ.ชุกโดน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง