ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1267-105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
แยกเขื่อนภูมิพล ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1107-1175 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1175-1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
แยกสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1132-12 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1111 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-1108 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1110-1 ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-1090 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1110-1108 จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1110-104 ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1167-1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1288-1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090-1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีขนส่งจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ ถ.อินทรคีรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ท่าอากาศยานตาก ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ท่าอากาศยานแม่สอด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สนามบินชุมชนอุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง