ค้นพบจำนวน 83 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290-1-1149 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129-1020 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290-1016-1129 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1149-1 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
แยกบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129-1290 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1271-1129 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016-1098 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270
แยกทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1130-1338 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1130 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098-1209 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1130-1234 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089-1 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1016 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกบ้านลุง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1271-1098 จ.เชียงราย 57110
แยกดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089-1130 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
แยกเวียงแก่น ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098-1173 จ.เชียงราย 57110
แยกกิ่วสะไต ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174-1098 อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
แยกบ้านเด่น ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1151 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
แยกร่มสัก 1 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1174 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173-1326 จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1207 ถ.แม่กก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
แยกพ่อขุน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วงเวียนหอนาฬิกา ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกประตูสลี ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกประสพสุข ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152-1326 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232-1233-1173 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232-1173 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173-1299 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1299-1152 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211-1208 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174-1152 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152-1020 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211-1208 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152-1306 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1208 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกต้าตลาด ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1306-1020 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211-118 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-118 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155-1222 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1190 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
แยกเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
แยกปางค่า ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1222-1021 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1174 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1190-1181 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกบ่อน้ำมันฝาง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1128 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1292 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1181 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1190-1126 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกชัยมงคล อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกบ้านดอย ถ.พหลโยธิน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1128 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
แยกร้องหลอด ถ.พหลโยธิน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกบ้านเก่า ถ.พหลโยธิน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1202 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
แยกพร้าว ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
แยกแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
สถานีรับ-ส่งผู้โดยสารแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
สถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
ท่าเรือกิจกังวาล ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ท่าเรือสามพี่น้อง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ท่าเรือเหนือสยามรุ่งเรือง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
สถานีเรือเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ท่าเรือบั๊ค ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
ท่าเรือเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
ท่าเรือเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ท่าเรือผ่านแดนไทย-ลาว ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ท่าเรือเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ท่าเรือโกเหลี่ยม ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง