ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093-1210 จ.พะเยา 56110
แยกภูซาง จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021-1093 จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1210-1148 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1186-1021 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292-1126 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1179-1186 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1292 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126-1021 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148-1160 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1092-1148 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกศรีบุญเรือง ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292-1021 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021-1091 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกแม่สุก ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091-1292 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148-1188 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1298-1202 จ.พะเยา 56000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021-1298 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1127 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1127-1193 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกร่องห้า ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091-1092 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกป่าแดง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091-1188 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1193-1316 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกประตูชัย ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021-1251 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1188-1228 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกแม่ต๋ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกปากทางวังเหนือ ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251-1091 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091-1120 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
สถานีขนส่งอำเภอเชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
สถานีขนส่งจังหวัดพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง