ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1123-1243 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1123-1243 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1123-1241 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047-1123 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1241-1047-1268 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268-1239 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1163-1341 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1105 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047-1176 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1339-1176 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1146-1045 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047-1176 ถ.กงไกรลาส ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1239-1047-1176 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045-1106 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045-1163 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1239-1212 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045-1106 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045-1105 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1043-1041 ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1203 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1203-119 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102-119 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102-1040 ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-119 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102-1046 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041-102 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1203-11 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047-1214 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1204 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102-1196 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047-1244 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1040-1104 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1196-1104 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104-1166 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1244-1245 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1196-1046 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1244-1214 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1196-1180 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1214-11 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1245-1214 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1214-1246 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104-1254 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1166-1254 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104-1255 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1246 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1204-1104 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104-1324 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
สถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานีรถไฟบ้านด่าน ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานีรถไฟบ้านน้ำริด ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานีรถไฟท่าเสา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
สถานีรถไฟวังกระพี้ ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170
สถานีรถไฟตรอน ถ.แก้วดำริ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
สถานีรถไฟท่าสัก ถ.แก้วดำริ ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220
สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220
สถานีรถไฟคลองละมุง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
สถานีรถไฟไร่อ้อย ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
สถานีรถไฟพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
สถานีรถไฟบ้านโคน ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง