ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1335 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157-1329 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035-1329 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039-1157 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกหลวงพ่อเกษม (สุสานไตรรัตน์) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกประตูชัย ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037-1 ถ.พหลโยธิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกโยนก ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกย่าเป้า ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1036 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถานีรถไฟบ่อแฮ้ว ถ.ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟหนองวัวเฒ่า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
ท่าอากาศยานลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง