ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035-120 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1252-1287 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
แยกบ้านใหม่ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035-1287 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1154-1 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
แยกบ้านทุ่ง ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1335 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157-1329 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035-1329 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1034 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039-1157 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกหลวงพ่อเกษม (สุสานไตรรัตน์) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกประตูชัย ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037-1 ถ.พหลโยธิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกโยนก ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกย่าเป้า ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1036 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037-1036 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1100 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1124 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-106 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1048 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1102-1264 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถานีขนส่งอำเภอเถิน ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
สถานีรถไฟแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
สถานีรถไฟห้วยเรียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
สถานีรถไฟปางม่วง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
สถานีรถไฟห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
สถานีรถไฟบ่อแฮ้ว ถ.ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟแม่จาง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
สถานีรถไฟแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
สถานีรถไฟหนองวัวเฒ่า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถานีรถไฟแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
ท่าอากาศยานลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง