ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1147-1189 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1030 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1136 ถ.เจริญราษฎร์ ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1030-1015 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1147 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-114 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1029-114 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกประตูลี้ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114-116 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1033 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1156 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1156-1032 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1032 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-116 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1033-116 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1033 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1031 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1156-1010 จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1184 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010-1031 จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1010 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1184-1219 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1103 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1219-106 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1274-1184 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1274-106 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1087 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1227 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1227 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สถานีขนส่งอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
สถานีรถไฟป่าเส้า ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
สถานีรถไฟลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สถานีรถไฟขุนตาล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
สถานีรถไฟหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สถานีรถไฟแม่ทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง