ค้นพบจำนวน 63 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1314-1089 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089-1314 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
แยกบ่อน้ำมันฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1340-1249 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
แยกดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1322-1178 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178-1322 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกปิงโค้ง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกปิงงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1261 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1261 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1323-1001 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095-107 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118-1252 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1096 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001-1260 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1096 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260-107 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121-107 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121-1001 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269-1096 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121-1001 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118-121 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118-1001 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121-1004 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
แยกรินคำ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006-121 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141-108 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
แยกดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006-1014 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141-1008 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141-106 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317-121 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317-1014 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317-1006-1230 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006-1147 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317-1006 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1147-1317 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-121 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121-106 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317-1147 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269-121 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-121 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1189 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015-108 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1013 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-1284 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1192-1009 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088-1192 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1010 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-108 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1088 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103-108-1012 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1099 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
สถานีขนส่งอำเภอฝาง ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สถานีขนส่งฝาง ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สถานีขนส่งอำเภอพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถ.เลียบทางรถไฟ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สถานีรถไฟสารภี ถ.เลียบทางรถไฟ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
ท่าเรือเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง