ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตก ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
อาคารปฏิบัติการช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตก ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152-2009-2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227-2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152-2231 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227-2289 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291-2101 จ.กาฬสินธุ์ 46160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227-2041 ต.หมูม่น อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2287-2291 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2009-2299 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213-2041-2042 ต.สมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2009-2190 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042-2101 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2190-2110-2268 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2009-2110 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213-2336 ต.หนองแวง อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2009-2110 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042-2046-2291 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2319-227 ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2416-213 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2156-213 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209-2110 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213-2116-209 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214-2367 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367-2116 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214-2116 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง