ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046-2044 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046-2136 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136-2116 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044-2116 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116-2046 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116-2327 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2136-2259 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-2387 ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232-214 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044-232 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232-23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกกกโพธิ์ ซ.เทวาภิบาล 13 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วงเวียนพระขัติยะวงศ์ษา (ทนต์) ถ.ทองทวี ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกโพธิ์ชัย-5 แยกกกโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232-23 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-214 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045-232 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232-2043 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214-232 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046-23 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2259-23 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232-215 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045-2387 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214-2392 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215-214 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214-202 จ.ร้อยเอ็ด 45150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392-2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-214 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2269 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214-2086 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง