ค้นพบจำนวน 67 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ซ.ราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2242-2034 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2242-202 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112-2050 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2232 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2034 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050-2337 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112-2337 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2197-2252 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2210-212 ถ.ชยางกูร ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134-2197 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050-2134 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112-2135 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049-2415 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-2406 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2049 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2383 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2409-2383 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135-2134 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135-2134 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2383-23 ถ.แจ้งสนิท ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112-2368 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415-212 ถ.ชยางกูร อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-2382 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382-2404 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134-2112 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382-2406 ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134-2222 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-2409 ถ.แจ้งสนิท ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2408-2382 ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231-2050 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173-2296 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231-2050 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
แยกกุดลาด ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222-217 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2408-2404 ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2050 ถ.อุปลีสาน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217-2173 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217-231 ถ.สถิตย์นิมานกาล จ.อุบลราชธานี 34190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-217 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-226-2178 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2193 ถ.ศรีสะเกษ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217-24 ถ.สถลมาร์ค ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2193 ถ.เทศบาล 14 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217-2172 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231-24 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217-2396 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2213-24 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24-2191 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182-2192-2191 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2171-2192 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172-2182 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192-2214 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182-2248 ถ.บุณฑริก-เดชอุดม ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396-2182 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248-2254 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2171-2248 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214-2248 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
สถานีขนส่งอำเภอเขมราฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
สถานีขนส่งอำเภอตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สถานีขนส่งพิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม ถ.หาญวงศ์ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
สถานีรถไฟอุบลราชธานี ซ.อยู่เย็น ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
สถานีรถไฟห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310
ท่าเรือจุดผ่อนปรนการค้าไทย-ลาว ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง