ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168-2086-2083 ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168-2373 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168-2351 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382-2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2083-2349 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168-2404 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412-2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2076-2083 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2076-2083 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373-226 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221-226 ถ.อุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2085-2168 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2360 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221-220 ถ.ขุขันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221-226 ถ.ขุขันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2080-226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220-226 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111-221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2234-2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2125-221 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2200-2167 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2234-2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178-2085 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220-2167 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220-2201 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2157-220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24-2157 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24-220 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201-24 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วงเวียนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111-2127-2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2128-2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2157-2341 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2127-2341 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2335-2127-2236 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2126-2335 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221-2335 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248-221 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีขนส่งขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีขนส่งกันทรลักษ์ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีรถไฟบ้านเนียม ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีรถไฟศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีรถไฟบ้านแต้ ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีรถไฟกันทรารมย์ ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีรถไฟบ้านคล้อ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีรถไฟหนองแวง ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย ถ.ราชการรถไฟเหนือ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีรถไฟห้วยทับทัน ถ.เทศบาล 4 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง