ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207-2061 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2061-202 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2332-2061 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-207 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2061 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2061-2074-2081 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2061 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2074-202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2081 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2074-2226 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219-2226 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219-2378 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2151-2074 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2073-2223 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2386-226 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218-219 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2166 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218-226 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219-226 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2208 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166-24-2317 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24-218 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208-219 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24-219 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24-2117 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2165-219 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2118-348 ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
สถานีขนส่งเทศบาลตำบลพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีขนส่งอำเภอสตึก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สถานีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีขนส่งอำเภอนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
สถานีขนส่งอำเภอประโคนชัย ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
สถานีรถไฟทะเมนชัย ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
สถานีรถไฟแสลงพัน ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีรถไฟลำปลายมาศ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
สถานีรถไฟหนองตาด ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีรถไฟหนองกระทิง ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
สถานีรถไฟห้วยราช ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีรถไฟกระสัง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
สถานีรถไฟบ้านหนองเต็ง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง