ค้นพบจำนวน 759 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.โพธิ์ชัย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ศูนย์ประสานงานและรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
อาคารวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตก ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
อาคารปฏิบัติการช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตก ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถ.ถีนานนท์ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานบริการวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ซ.ราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซ.219 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2147 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222-2144 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2095 จ.หนองคาย 43120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095-2267 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026-212 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211-2376 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095-222 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2267-212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2267-2230 จ.หนองคาย 43120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211-2108 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026-2094 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211-2266 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026-2145 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026-2142 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222-2026 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094-2145 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
แยกศาลากลางจังหวัด ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211-201-2195 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-2092 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-2229 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-2092 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201-2154 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2092-2281 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-2092 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-2230 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2390 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390-2417 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-211 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2348-2266 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222-2091 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2348-2414 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222-2280 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2108-201 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2108-2249 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2329-2022 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195-2099 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-2022 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2020-2021 ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2021-2098-2348 ถ.พลับผือ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195-2115 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2098-2411 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2022-2 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2091-2281 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2021-2411 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2032 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2032-2390 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222-2307 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2132-2177 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2099-2195 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-2270 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2280-2379 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2177-2094 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2132-2346 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2099-2115-2399 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2091-2270 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-2028 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094-2307 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094-2185-2307 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2022-2255 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2022-2312 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2098-2097 ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2257-201 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2115-2399 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2115-2399 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-2255 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094-2355 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-2021 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2346-2185 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195-2294 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2091-2280 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096-2318 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22-2091 ถ.พรหมศิริ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
แยกบ้านท่าควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
แยกสามเหลี่ยมทองคำ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2113-1268 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195-2113 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2312-2410 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195-2114 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2097-2352 จ.หนองบัวลำภู 39270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2015-201 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2249-2138 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-2024 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201-2015 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-210 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2410-2 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210-2024 ถ.เพาะนิยม ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203-2399 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203-2294 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
แยกบ้านน้อยใต้ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง